Zlo vládne světem

Pusté krajiny plné potulujících se vražedných šílenců Letadla bez pilotů, rozesévající smrt po celém světě pouhým stisknutím knoflíku někde v tisíce kilometrů vzdáleném řídícím středisku. Bomby plné radioaktivního uranového prachu. Tajné vraždy a převraty. Mizející, nebo sestřelovaná civilní letadla. Ekonomická válka o ovládnutí světa, hrozící každou chvíli přerůst ve válku skutečnou. Ohrožení milionů civilistů. Války, choroby, hlad, bída, nedostatek pitné vody. To je vrchol lidské civilizace. Brzy přijde soudný den a jen ti spravedliví a zdraví přežijí tato šílenství.

Jak být zdravý?

Pečujte o sebe, kde to jen jde, sportujte, jezte zdravě, milujte a rozdávejte lásku. Chraňte se před stresem a šílenstvím dnešní doby! Využijte všeho, co vám může pomoci k úlevě tělesné i duševní, ať už to jsou vířivé vany , masáže, relaxační terapie, či cokoliv jiného.